ĐỒ HỌA

CẢNH VẬT

SỐ PHẬN

DỊ DUNG

THỜI TIẾT

KỲ NGỘ

Thành
Nam
Shota

Thử Mộng Duyên Quân

Thử Mộng Duyên Quân

Công ty Cổ phần VNG
Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 693/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/05/2021

ĐIỀU KHOẢN TRÒ CHƠI